pgebanner

Fusible DC i portafusibles

  • Fusible solar DC PV 1000V PV 15A 25A amb portafusibles

    Fusible solar DC PV 1000V PV 15A 25A amb portafusibles

    Una gamma de fusibles de 10x38 mm dissenyats específicament per protegir les cadenes fotovoltaiques.Aquests enllaços de fusibles són capaços d'interrompre sobreintensitats baixes associades a matrius de cordes fotovoltaiques avariades (corrent inversa, falla de múltiples matrius).Fusible de CC i base de fusibles que s'utilitzen principalment a la caixa combinadora de CC dels sistemes solars fotovoltaics.Quan el panell fotovoltaic o l'inverter va provocar una sobrecàrrega o un curtcircuit, s'apaga immediatament per protegir els panells fotovoltaics, el fusible de CC també s'utilitza per protegir altres peces elèctriques en un circuit de CC, quan s'acaba...